• Presence
  • Social video
  • Webdesign
  • Hosting
  • E-commerce
  • Webshop
  • Mobile App
  • Community
  • SEO
next
prev
A+ A A-

Meer crowd checking, minder fact checking door journalisten

Journalisten twijfelen aan de betrouwbaarheid van berichtgeving op social media. Toch maken ze er veelvuldig gebruik van. Dat blijkt uit het Social Media Impact (#sming14) onderzoek dat ING heeft gehouden onder een internationale groep journalisten en PR professionals. PR professionals denken dat het baseren van nieuws op social media posts de betrouwbaarheid van het nieuws niet ten goede komt. Feiten worden namelijk steeds minder vaak gecheckt. Ook blijkt dat een meerderheid van de journalisten zich op social media minder gebonden voelt aan journalistieke regels. Opvallend is dat de Nederlandse PR professionals social media steeds meer gebruiken  om de dialoog aan te gaan. Nederlandse PR professionals lopen hierin wel achter op hun internationale vakgenoten.

 

‘Eén derde van de ondervraagde journalisten geeft aan berichten op social media geen betrouwbare bron te vinden. Toch zijn deze berichten opvallend genoeg voor de helft van de journalisten de belangrijkste bron van informatie bij publicaties’, aldus Cindy Penders, Manager Externe Communicatie bij ING Nederland. ‘Daarnaast zien we dat vooral de meningen die op social media worden geuit steeds vaker onderdeel uitmaken van de nieuwsberichtgeving door journalisten. Meer dan de helft van de journalisten (59%) geeft aan dat ‘crowd checking’ een belangrijke rol speelt in publicaties. De helft van de journalisten vindt de mening van de consument hierbij betrouwbaarder dan een statement van een organisatie.’

Eerst publiceren, dan corrigeren

In mediaberichtgeving is de afgelopen jaren snelheid een steeds belangrijke factor geworden ten opzichte van volledigheid. Voor bijna de helft van de journalisten (45%) geldt bij de meerderheid van hun publicaties: publish first, correct if necessary. De publieke opinie wordt daarbij eerder geverifieerd dan dat men de organisatie raadpleegt; ruim de helft van de journalisten (53%) controleert bij de meerderheid van hun publicaties of deze waar is. 17% doet dit echter nooit. Van de ondervraagde journalisten verwacht 55% een toename van crowd checking, 44% verwacht daarnaast een verdere afname van fact checking.


Naast de toenemende snelheid is er ook toenemend verschil zichtbaar in het soort berichtgeving in social media en in traditionele media. Penders: “Tweederde van de journalisten uit zich op social media anders dan wanneer zij verslag doen via traditionele nieuwskanalen. We zien dat 60% van de journalisten zich op social media minder aan journalistieke regels gebonden voelt. Zo uit 59% via social media openlijker de eigen mening,’ aldus Penders.

PR kan niet meer zonder social media

Maar liefst 85% van de ondervraagde PR professionals maakt dagelijks gebruik van social media. 86% van de Nederlandse PR professionals geeft zelfs aan dat PR niet meer zonder social media kan. Toch besteedt maar 19% meer aandacht aan social media dan aan andere traditionele middelen. In de Verenigde sta­ten is dit 45% en in Groot Brittannië besteedt zelfs 65% van de PR professionals meer aandacht aan social media.

Nederlandse professional loopt op social media vlak achter internationaal

PR professionals gaan doorgaans vaker met consumenten dan met journalisten in gesprek. Dit geldt ook voor Nederland, waar 45% van de PR professionals dagelijks via social media contact heeft met consumenten, maar slechts één op de vier dagelijks op die manier de dialoog aangaat met journalisten. In Groot-Brittannië spreekt 72% van de PR professionals dagelijks met consumenten en maar liefst 81% dagelijks met journalisten via social media. In de Verenigde Staten geldt dit voor 63% respectievelijk 73% van de PR professionals.  Hier is voor Nederlandse PR professionals nog volop ruimte voor verbetering, want hoe vaker PR professionals in gesprek gaan met mediarelaties, hoe sterker de band tussen hen blijkt te zijn. Ten opzichte van Nederland ervaren de professionals in de VS en Groot Brittannië ook een sterkere verbetering van de relatie met de consumenten. 49% van de Nederlandse PR professionals geeft aan dit te herkennen, ten opzichte van 65% in de VS en 72% in Groot-Brittannië.

Van zenden naar dialoog

De verwachting onder -met name Nederlandse- PR professionals is dat het gebruik van social media in toenemende mate een two way street zal zijn; de trend is om meer de  continue dialoog aan te gaan en  relaties op te bouwen, in plaats van op het zenden van boodschappen naar diverse doelgroepen.

Log in om reacties te plaatsen

AndroidAppleGoogle Chromedrupal-iconfacebook-icoonideal icoonjoomla icoonLinkedInIconpaypak icon2xTwitter icoonwordpress-icoonYoutube-icoonPinterestFirefox World-logo-2BE3F2DB27-seeklogo.comopera dock icon by bubbon-d3az7iisafariexplorerservice icon magentosocial audioSocial Bookmarkingsocial communitysocial datingecommerce e-mailforumsSocial Media iconfoto-iconGame Center Icon-150x150video iconwebblog-iconwiki