• Presence
  • Social video
  • Webdesign
  • Hosting
  • E-commerce
  • Webshop
  • Mobile App
  • Community
  • SEO
next
prev
A+ A A-

Burger ontevreden over kwaliteit e-overheid

Burgers uit de lidstaten van de Europese Unie zijn ontevreden over de kwaliteit van elektronische dienstverlening door de overheid. In hun ogen haalt de kwaliteit van digitale diensten van publieke instellingen het niet bij de e-dienstverlening van commerciële partijen. De online-dienstverlening kan op een aantal belangrijke punten verbeterd worden, zoals toegankelijkheid, snelheid en transparantie. Dat blijkt uit Europees onderzoek naar e-dienstverlening door Capgemini Consulting. Voor het onderzoek zijn ruim 28.000 inwoners van de Europese Unie ondervraagd en is een serie overheidsdiensten geëvalueerd.

De benchmark richtte zich op vier onderdelen van online-dienstverlening van overheden. Op het onderdeel 'gebruikerservaring' (gebruikersgemak, de snelheid en het aanbod van functionaliteiten om gebruikers te ondersteunen) scoren de overheidswebsites goed (78 procent). Er is nog winst te behalen op snelheid en het gebruikersgemak (58 procent).Er werd ook gekeken naar de 'transparantie' van de e-dienstverlening. Daarbij wordt gekeken naar onderdelen in de online-dienstverlening waarbij burgers cruciale informatie nodig hebben, zoals informatie over de status van een aanvraag. Daaruit blijkt dat Europese overheden op dit punt nog een stap moeten maken om volledig open en transparante dienstverlening te bieden.Er is ook gelet op 'grensoverschrijdende mobiliteit'. Daarbij is gekeken of burgers bij online-dienstverlening zonder ingewikkelde procedures de grenzen binnen Europa kunnen passeren. Hier scoorde de e-dienstverlening een onvoldoende.Wat betreft de 'randvoorwaarden', zogenoemde key enablers om de potentie van ict volledig te benutten, blijkt dat de capaciteit van deze technologieën verre van volledig worden benut (49 procent). Uit het onderzoek komt naar voren dat overheden mogelijkheden als eID, basisregistraties, eSafe, single sign on (sso) en eDocuments vaak onbenut laten.

Nederland

De Nederlandse overheid scoort in de benchmark redelijk goed op de pijlers gebruikerservaring en grensoverschrijdende mobiliteit voor bedrijven. Voor transparantie mag het een voldoende noteren, de randvoorwaarden scoorden gemiddeld.De onderzoekers: 'Over de hele linie scoort de online-dienstverlening voor bedrijven beter dan die voor burgers, wat mogelijk kan worden verklaard vanuit een economisch oogpunt en omdat het eenvoudiger is om bedrijven te verplichten gebruik te maken van de digitale dienstverlening.'

 

Log in om reacties te plaatsen

AndroidAppleGoogle Chromedrupal-iconfacebook-icoonideal icoonjoomla icoonLinkedInIconpaypak icon2xTwitter icoonwordpress-icoonYoutube-icoonPinterestFirefox World-logo-2BE3F2DB27-seeklogo.comopera dock icon by bubbon-d3az7iisafariexplorerservice icon magentosocial audioSocial Bookmarkingsocial communitysocial datingecommerce e-mailforumsSocial Media iconfoto-iconGame Center Icon-150x150video iconwebblog-iconwiki